Home / Video Clip / VIDEO: Neymar không hề kiêu ngạo như mọi người vẫn nghĩ sau khi xem cách anh đối xử với 'fan cuồng' vào sân


VIDEO: Neymar không hề kiêu ngạo như mọi người vẫn nghĩ sau khi xem cách anh đối xử với 'fan cuồng' vào sân

VIDEO: Neymar không hề kiêu ngạo như mọi người vẫn nghĩ sau khi xem cách anh đối xử với 'fan cuồng' vào sân